Cases 2017-12-07T16:33:22+00:00

Cases

Zaak van de maand

Enige tijd geleden werden wij benaderd door een client die een aanmerkelijke vordering op een afnemer had die failliet was gegaan. Deze client werd het meest gekweld door het feit dat deze afnemer het op een akkoord had gegooid met de curator. Alhoewel er overduidelijk net voor het faillissement was gesjoemeld met debiteuren en voorraden weigerde de curator stelselmatig om een onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid in te stellen. Wij hebben op basis van de faillissementswet een verzoek bij de Faillissementskamer ingediend waarbij het ontslag van de curator is gevorderd. De Rechtbank heeft onze vordering toegekend en deze curator is vervangen.

De deadlock

Een vooruitstrevend kantoor in energieadvies was aanvankelijk opgericht door twee eigenaren op basis van een 50 / 50 aandelenverhouding. Na 6 jaar kregen beide aandeelhouders slaande ruzie, die zonder tussenkomst van de Ondernemingskamer niet op te lossen leek. Het bedrijf lag letterlijk lam omdat er door de ruzie op geen enkel onderdeel een beslissing kon worden genomen. Nog voordat de zaak onder de aandacht van de Ondernemingskamer werd gebracht hebben wij het conflict tussen de aandeelhouders kunnen managen. De ene aandeelhouder heeft de andere uitgekocht en dat bleek voor iedereen een perfecte oplossing.

Crisis in de winkelstraat

Wij adviseren met regelmaat (beursgenoteerde) beleggingsinstellingen die in diverse winkelcentra met slechte rendementen en oplopende leegstanden te kampen hebben. Aanvankelijk werd aan ons gevraagd gesteld of wij in staat waren om zittende huurders actief te begeleiden naar een beter rendement en mee te denken in oplossingen voor de leegstand. In de loop der tijd hebben wij met aanzienlijk succes eigenaren, winkeliers en winkeliersverenigingen met raad en daad terzijde hierin bij te staan. Daardoor beschikken wij over specifieke expertise en technieken, waardoor een aantal winkelcentra, die aanvankelijk in de problemen verkeerden, nu weer rendabel zijn.

Cases

Zaak van de maand

Enige tijd geleden werden wij benaderd door een client die een aanmerkelijke vordering op een afnemer had die failliet was gegaan. Deze client werd het meest gekweld door het feit dat deze afnemer het op een akkoord had gegooid met de curator. Alhoewel er overduidelijk net voor het faillissement was gesjoemeld met debiteuren en voorraden weigerde de curator stelselmatig om een onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid in te stellen. Wij hebben op basis van de faillissementswet een verzoek bij de Faillissementskamer ingediend waarbij het ontslag van de curator is gevorderd. De Rechtbank heeft onze vordering toegekend en deze curator is vervangen.

De deadlock

Een vooruitstrevend kantoor in energieadvies was aanvankelijk opgericht door twee eigenaren op basis van een 50 / 50 aandelenverhouding. Na 6 jaar kregen beide aandeelhouders slaande ruzie, die zonder tussenkomst van de Ondernemingskamer niet op te lossen leek. Het bedrijf lag letterlijk lam omdat er door de ruzie op geen enkel onderdeel een beslissing kon worden genomen. Nog voordat de zaak onder de aandacht van de Ondernemingskamer werd gebracht hebben wij het conflict tussen de aandeelhouders kunnen managen. De ene aandeelhouder heeft de andere uitgekocht en dat bleek voor iedereen een perfecte oplossing.

Crisis in de winkelstraat

Wij adviseren met regelmaat (beursgenoteerde) beleggingsinstellingen die in diverse winkelcentra met slechte rendementen en oplopende leegstanden te kampen hebben. Aanvankelijk werd aan ons gevraagd gesteld of wij in staat waren om zittende huurders actief te begeleiden naar een beter rendement en mee te denken in oplossingen voor de leegstand. In de loop der tijd hebben wij met aanzienlijk succes eigenaren, winkeliers en winkeliersverenigingen met raad en daad terzijde hierin bij te staan. Daardoor beschikken wij over specifieke expertise en technieken, waardoor een aantal winkelcentra, die aanvankelijk in de problemen verkeerden, nu weer rendabel zijn.

Cases

Zaak van de maand

Enige tijd geleden werden wij benaderd door een client die een aanmerkelijke vordering op een afnemer had die failliet was gegaan. Deze client werd het meest gekweld door het feit dat deze afnemer het op een akkoord had gegooid met de curator. Alhoewel er overduidelijk net voor het faillissement was gesjoemeld met debiteuren en voorraden weigerde de curator stelselmatig om een onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid in te stellen. Wij hebben op basis van de faillissementswet een verzoek bij de Faillissementskamer ingediend waarbij het ontslag van de curator is gevorderd. De Rechtbank heeft onze vordering toegekend en deze curator is vervangen.

De deadlock

Een vooruitstrevend kantoor in energieadvies was aanvankelijk opgericht door twee eigenaren op basis van een 50 / 50 aandelenverhouding. Na 6 jaar kregen beide aandeelhouders slaande ruzie, die zonder tussenkomst van de Ondernemingskamer niet op te lossen leek. Het bedrijf lag letterlijk lam omdat er door de ruzie op geen enkel onderdeel een beslissing kon worden genomen. Nog voordat de zaak onder de aandacht van de Ondernemingskamer werd gebracht hebben wij het conflict tussen de aandeelhouders kunnen managen. De ene aandeelhouder heeft de andere uitgekocht en dat bleek voor iedereen een perfecte oplossing.

Crisis in de winkelstraat

Wij adviseren met regelmaat (beursgenoteerde) beleggingsinstellingen die in diverse winkelcentra met slechte rendementen en oplopende leegstanden te kampen hebben. Aanvankelijk werd aan ons gevraagd gesteld of wij in staat waren om zittende huurders actief te begeleiden naar een beter rendement en mee te denken in oplossingen voor de leegstand. In de loop der tijd hebben wij met aanzienlijk succes eigenaren, winkeliers en winkeliersverenigingen met raad en daad terzijde hierin bij te staan. Daardoor beschikken wij over specifieke expertise en technieken, waardoor een aantal winkelcentra, die aanvankelijk in de problemen verkeerden, nu weer rendabel zijn.