Af van cashflow tekort 2018-02-07T21:13:10+00:00

Af van cashflow tekort

Ook uw bedrijf kan in een nieuwe structuur weer levensvatbaar ondernemen

Ook uw bedrijf kan in een nieuwe structuur weer levensvatbaar ondernemen en de liquiditeitspositie verbeteren.

Start restructuring

Als uw bedrijf in financiële problemen raakt, is het zaak zo snel mogelijk in te grijpen. Ook de informatievoorziening naar de financiers is in deze periode van groot belang.

Ook uw bedrijf kan in een nieuwe structuur weer levensvatbaar ondernemen en de liquiditeitspositie verbeteren. Wij helpen u om dit te bereiken. Met pragmatische en realistische plannen, onderhandelingen met belanghebbenden en praktische ondersteuning bij een restructuring en het oplossen van liquiditeitstekorten. Zo profiteert u van onze ruime ervaring met complexe herstructureringen en niet alledaagse financieringen.

Oplopende schulden

Gebrek aan geldmiddelen op korte of middellange termijn, verslechtering van de kredietbeoordelingen, hoge druk van leveranciers en bankiers kunnen uw bedrijf lam leggen. Wij begrijpen als geen ander dat in een liquiditeitscrisis de relatie tussen onderneming en belanghebbenden onder druk staat.

Met onze ervaring met complexe, grensoverschrijdende financieringen helpen we u de crisis te stabiliseren en de (aandeelhouders)waarde te maximaliseren.

Insolventie

Bij dreigend zwaar weer is het voor een directie niet altijd eenvoudig om op tijd beslissingen te nemen over het herstructureren of saneren van een onderneming. Met onze jarenlange ervaring kunnen wij op een efficiënte wijze de juridische mogelijkheden en aansprakelijkheidsrisico’s voor u in beeld brengen en praktische oplossingen voorstellen en implementeren.