Meer groei & rendement 2018-02-07T21:41:33+00:00

Meer groei & rendement

U kunt een beroep op ons doen als het echt fout dreigt te gaan

Wij helpen effectief als u te maken krijgt met ingewikkelde situaties of lastige vraagstukken.

Voor meer informatie

Wij adviseren bij deals, bij fusie’s en overname’s en een goede buy & build strategie aan ondernemers die een onderneming met een schaalbaar businessmodel hebben. Bijvoorbeeld omdat cross-selling dan mogelijk wordt of dat een bedrijf een bepaalde technologie met een grotere schaal sneller kan uitrollen. Buy and build is dan een middel om de onderneming sneller van deze voordelen te kunnen laten profiteren, en daardoor een betere en meer succesvolle onderneming te worden.

Fusie & Overname

Het verkopen of aankopen van een onderneming of bedrijfsonderdeel of het besluit om te fuseren, is een belangrijke strategische afweging van de directie en aandeelhouders. Fusie- en overnameprocessen bestaan zelden alleen uit financiële overwegingen. Meestal gaat er een lange fase van overwegen aan vooraf. Daar horen ook emoties bij.

(Omzet) groei

Winstgevende groei, omzetstijging en de goede overgang weten te vinden van de oude naar de nieuwe economie, is de belangrijkste factor in de waarde van elke onderneming. Wij helpen u om kansen in veranderend klantgedrag, innovatie, digitalisering en globalisering te realiseren, gecombineerd met leiderschap en cultuur in uw bedrijf.